คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เนื้อเพลง เหมยฮัว เติ้ง ลี่ จวิน

เติ้ง ลี่ จวิน : : เหมยฮัว :
คอร์ด อูคูเลเล่ : เนื้อเพลง
เหมย..ฮัว เหมย..ฮัว มาน.
..เทียน เชียง..... เดีย.หลัน.ทา.
เยีย...ไค้ ฮัว....*..... เหมย..ฮัว.
เทียน..เมง เชียง..จ๊นวอ เมง...
.. เวย.เว่ย.ตี้ เถ้า..ซง ฮัว...*.
... คาน..ยา เพี้ย..คิ คาน..เลียวเม
. ฮัว..... โย.โถว.อี เชียว..
.เยี้ยว ถ่าง....*..... ปิง..
.เชียะ โป้ว..นี่ ทา..โต๊เกี้ยว พา
..... ทา.ซือ.ว้อ ตี้..กัว ฮัว..
 
..*....เหมย.
..ฮัว เหมย..ฮัว มาน....เทียน เชียง
..... เคีย.หลัน.ทา เยีย..ไค้ ฮัว.
...*..... เหมย..ฮัว เทียน..
..เมง เชียง...จ๊นวอ เมง.....
. เวย.เว่ย.ตี้ เถ้า..ชง ฮัว....*
... คาน..ยา เพี้ย..คิ คาน...เลียวเม
. ฮัว..... โย.โถว.อี เชียว.เยี๊ยว.
. ถ่าง.....*..... ปิง..เชียะ โป้ว
..นี่ ทา...โต๊เกียว พา.....ทา.
ชือ.ว้อ........* ตี..กัว ฮัว.....
 
คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เนื้อเพลง เติ้ง ลี่ จวิน
หนี่เจิ่นเมอะซัว เหมยฮัว ฟงเย่เพียวเพียว เซียวบ๊ะจ่าง
พระจันทร์แทนใจฉัน เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เทียนมีมี่
หน้าแรก อูคูเลเล่ - คอร์ดเพลง อูคูเลเล่ ทั้งหมด
Share
www.chordtabs.in.th ศูนย์รวม คอร์ด แทป เนื้อเพลง ที่มีคุณภาพและอัพเดทไวที่สุดของไทย 2006 Copyright ChordTabs.in.th. All rights Reserved.