คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เนื้อเพลง ซูบารุ ทานิมูระ ชินจิ

ทานิมูระ ชินจิ : : ซูบารุ :
คอร์ด อูคูเลเล่ : เนื้อเพลง
เมโอโตญิเตนามิโมมิเอซุ
คานาชิคุเทเมโออาเคเรบา
โคอุยานิมุคาอุ มิชิโยริ
โฮคานิ มีเอรุโม โนวานาชิ
 
อาฮา คุตาเคจิรุ
ซาดาเมโน โฮชิตาจิโย
เซเมเต ฮิโซยาคานิ
โคโนมิโว เตราเซโย
 
วา เรวายุคุ
อาฮูชิโรคิโฮโฮโนมามาเด
วา เรวายุคู ซาราบา ซูบารุโย
 
อิคีโอสุเรบามุเนโนนาคา
โคงาราชิวานาคิต สุซุเครุ
ซาเรโด วางามุเน วาอัตสุคุ
ยุเมโอ โออิตสุซุ เครุนาริ
อาฮา ซานซาเมคุ
นาโมนาคิ โฮชิตาจิโย
เซเมเต อาซายาคานิ
โซโนมิโอ โอวาเรโย
 
วา เรโมยุคุ
โคโคโร โนเมอิซุ รุมามานิ
วา เรโมยุคุ
ซาราบา ซูบารุโย..
อาฮาฮา....
อาฮาฮา....
อาฮาฮา....
อาฮาฮา....
อา ฮา อิตสุโนฮิคา
ดาเรคางา คุโนมิจิโอ
อา ฮา อิตสุโนฮิคา
ดาเรคางา คุโนมิจิโอ
 
วา เรวายุคุ
อาโอญิโรคิ โฮโฮโนมามาเด
วา เรวายุคุ
ซาราบา ซูบารุโย
วา เรวายุคุ
ซาราบา ซู บา รุ โย..
 
 
คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เนื้อเพลง ทานิมูระ ชินจิ
ซูบารุ
หน้าแรก อูคูเลเล่ - คอร์ดเพลง อูคูเลเล่ ทั้งหมด
Share
www.chordtabs.in.th ศูนย์รวม คอร์ด แทป เนื้อเพลง ที่มีคุณภาพและอัพเดทไวที่สุดของไทย 2006 Copyright ChordTabs.in.th. All rights Reserved.